Upravljanje nepravilnostima na efikasan način.

SUMNJAŠ

Sumnjaš na nepravilnost ili prijevaru

DJELUJ

Sve nepravilnosti moraju se prijaviti

PRIJAVI

Bez obzira jesu li iste počinjene namjerno ili iz nehata

Zaštita proračunskih sredstava

Garancija za uklanjanje nesavjesnog upravljanja javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavljaju ugrožavanje javnog interesa.

Zadovoljenje zakonskih zahtjeva i potreba

Uspostava sustava upravljanja nepravilnostima sukladno zakonskim normama.

Trebate više informacija?

Suradnjom do uspjeha

Stvaranjem partnerskih odnosa stvaramo preduvjete za uspješno upravljanje nepravilnostima.

Povjerenje – ključ komunikacije

Zadovoljstvo klijenta naša je prioritetna zadaća, a svaku komunikaciju sa klijentom tretiramo kao povjerljivu informaciju.