Općina Đulovac

Kontakt podaci Općina Đulovac Adresa: Đurina 132, 43532 Đulovac Telefon: (043) 382-028 OIB: 83207178681 Prijava nepravilnosti Putem ove web stranice imate mogućnost prijavljivati nepravilnosti i saznati informacije o postupcima prijavljivanja nepravilnosti, o pravima osoba koje prijavljuju nepravilnosti, obvezama tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja…