ŠTO PRIJAVLJUJETE (potvrdite odgovarajući okvir u nastavku ili prema potrebi, oba):Prijevaru / nezakonite aktivnosti (zloupotreba, pronevjera, krijumčarenje itd.)Tešku povredu dužnosti zastupnika ili osoblja institucijaObjektivno opišite činjenice. Pokušajte dati što točniju izjavu i, ako je moguće, navedite podatke koji se mogu provjeriti, npr.: iznose, datume i jeste li već prijavili tu prijevaru/nepravilnost drugim nadležnim tijelima.


Želim primati obavijesti o tijeku postupka poduzimanja mjera po prijavljenoj nepravilnosti