Putem ove web stranice imate mogućnost prijavljivati nepravilnosti i saznati informacije o postupcima prijavljivanja nepravilnosti, o pravima osoba koje prijavljuju nepravilnosti, obvezama tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Općina, Grad ili neki drugi poslovni subjekt

Putem ove web stranice imate mogućnost prijavljivati nepravilnosti i saznati informacije o postupcima prijavljivanja nepravilnosti, o pravima osoba koje prijavljuju nepravilnosti, obvezama tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

 

Na ovoj stranici potrebno je omogućiti login administratoru (Jeleni, Brankici). U administratorskom sučelju potrebno je moći otvoriti klijenta, napisati objavu za web stranicu za svakog pojedinog klijenta, uređivati tekst, postojati prostor za upload dokumenta (prijedlog je da bude u XML formatu ili bilo kojem formatu otvorenih podataka) – to su odluka o imenovanju, pravilnik, procedura, obrazac prijave nepravilnosti. Ovi podaci morat će biti javno objavljeni na web stranici.

Takođe, u korisničkom sučelju administratora potrebno je omogućiti jednu mapu u koju će se za svakog pojedinog klijenta moći podizati finalna dokumentacija – projekt, ali ona ne sme biti javno objavljena na web stranici.

Na web stranici potrebno je omogućiti online popunjavanje obrasca za prijavu nepravilnosti koji će morati ići direktno na e-mail ovlaštenoj osobi direktno na njen službeni e-mail.

Naziv dokumenta

Naziv dokumenta